Zawyją syreny alarmowe!

BURMISTRZ NOWOGARDU, Robert CZAPLA

 Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard informuje.

 

Zawyjąsyreny- syreny
Działając na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest jednoczesne upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Źródło: http://nowogard.pl/

avatar

RJZ

Redaktor