Akcja deratyzacji!

 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard w przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację. W przypadku częstego pojawiania się gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać deratyzację częściej, co najmniej raz na 5 lat, przy czym w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej, co najmniej raz na 2 lata.

Instrukcja przeprowadzenia deratyzacji:

  1. Do deratyzacji użyj trutki gryzoniobójczej, ogólnodostępnej w handlu.

  2. W dniach pomiędzy 16–20.11.2020 r. wyłóż trutkę zgodnie z ulotka dołączoną do zakupionego produktu w miejscach, gdzie szczury pojawiają się najczęściej tj. przy śmietnikach, w piwnicach, na strychach, podwórzach, w budynkach gospodarczych.

  3. Równocześnie umieść ostrzeżenie i informację o niebezpieczeństwie zatrucia ludzi i zwierząt domowych.

  4. Wyłożoną trutkę zabezpiecz przed dostępem zwierząt domowych i ptactwa.

  5. Pozostaw wyłożoną trutkę na okres sugerowany przez producenta, po czym trutkę usuń.

  6. Martwe gryzonie zabezpiecz i oddaj do utylizacji podmiotowi mającemu uprawnienia weterynaryjne.

Wszelkich informacji i pomocy należy szukać w wydz. Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 91 39 26 239.

Problem gryzoni na terenie nieruchomości nasila się wtedy, kiedy mieszkańcy ułatwiają im dostęp do resztek jedzenia. Pojemniki na odpady muszą być szczelnie zamykane, drzwi i okna do piwnic w których przechowuje się zapasy jedzenia muszą być szczelne, jedzenie którym dokarmiane(!) są dziko żyjące koty, musi być na bieżąco sprzątane. Nie można spuszczać resztek jedzenia do kanalizacji sanitarnej.

deratyzcja_plakat

Karygodne jest wyrzucanie resztek pokarmów przez okna w celu karmienia ptaków!

Takie zachowania przyczyniają się do zwiększania liczby niepożądanych, różnych ptaków i gryzoni (w tym szczurów) powodujących zagrożenia dla zdrowia.

Tylko wspólne działania mieszkańców i władz mogą doprowadzić do pozbycia się ww problemów oraz uniknięcia uciążliwości stwarzanych przez gryzonie i ptaki.

 

avatar

RJZ

Redaktor