Apel w sprawie budowy fermy norek

Szczecińska Inicjatywa Wegańska apeluje do Burmistrza Nowogardu i Władz Miasta Nowogard o niedopuszczenie do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Nowogard w okolicach wsi Sąpolnica […]

Szczecińska Inicjatywa Wegańska apeluje do Burmistrza Nowogardu i Władz Miasta Nowogard o niedopuszczenie do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Nowogard w okolicach wsi Sąpolnica i Ostrzyca.

W województwie zachodniopomorskim znajduje się najwięcej ferm norek w całym kraju i nie możemy pozwolić na budowę kolejnej. Fermy te są obozami zagłady dla niewinnych istot, które spędzają tam miesiące w ciasnych klatkach, zanim zostaną brutalnie zabite. Zwierzęta pozbawione są naturalnych warunków do życia, chorują, dokonują aktów autoagresji oraz kanibalizmu i strasznie cierpią. Dla nas – inicjatywy zajmującej się działaniem na rzecz zwierząt – podstawowym argumentem przeciwko tej budowie jest etyka, ze względu na nią nie ma miejsca w dzisiejszych czasach na tego typu przedsięwzięcia. Jednak oprócz sprawiedliwości dla zwierząt, której często ludzie nie biorą pod uwagę, pojawiają się argumenty związane z ekologią, ochroną przyrody, estetyką i ekonomią.

Argumenty ekologiczne związane są z możliwością skażenia wód gruntowych, gdyż składowanie obornika na takich fermach odbywa się w sposób bardzo prymitywny, przy użyciu folii i żwiru (przeciek gnojownicy do wód gruntowych). W Polsce kontrole takich ferm odbywają się bardzo rzadko, a te przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują wiele nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem ścieków, składowaniem odpadów czy ucieczek norek. Do tego dochodzi również emisja amoniaku i siarkowodoru, szkodliwego dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Ucieczki norek, które są nagminne (stwierdzane w raportach lub zgłaszane przez mieszkańców z okolic ferm), zagrażają lokalnej przyrodzie. Norka amerykańska jest drapieżnikiem polującym na średniej wielkości kręgowce, w tym przede wszystkim ptaki, płazy i ryby. Jej oddziaływanie na inne populacje jest bardzo duże, łącznie z całkowitą eliminacją gatunków szczególnie wrażliwych.

Względy estetyczne są najbardziej znane, gdyż straszny odór wydobywający się z hodowli ogromnie przeszkadza mieszkańcom i jest czynnikiem wielu protestów w całym kraju.

Budując fermę gmina traci teren i przy okazji obniża wartość pobliskich terenów, ze względu na utratę ich atrakcyjności, związaną przede wszystkim ze strasznym smrodem. Warto zaznaczyć, iż nawet największe fermy norek nie dają dużej ilości miejsc pracy.

W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Szwajcarii wprowadzony został całkowity zakaz hodowli norek. Takie prawo uchwalono ze względu na ochronę środowiska i humanitarne traktowanie zwierząt.

Na temat wielu różnych aspektów hodowli norek można dyskutować wiele godzin, dlatego z pewnością nie powinna zostać podjęta decyzja, na którą nie mają wpływu pobliscy mieszkańcy, ekolodzy z województwa i inspektorzy ochrony środowiska.

Prosimy o dogłębne zapoznanie się z problemami związanymi z tego typu hodowlą, a także o przyjrzenie się życiu zwierząt więzionych w fermach oraz o nie wydanie pozwolenia na omawianą inwestycje.

 

Z poważaniem

Łukasz Musiał

Szczecińska Inicjatywa Wegańska

 

“Ktoś, kto rozpatruje ten temat po raz pierwszy, będzie się zastanawiał, jakim sposobem takie okrucieństwo może być dozwolone w dzisiejszych cywilizowanych czasach. Gdyby ludzie wykształceni zobaczyli na własne oczy to, co się dzieje za ich przyzwoleniem, bez wątpienia już dawno by tego zakazali.” – Charles Darwin, Essay on Fur, 1878.

 

Poniżej polecane linki, przybliżające tą tematykę:

empatia.pl

antyfutro.pl

Uwaga!!! W filmie pokazane są drastyczne obrazy.

Film

avatar

Nadesłane do Redakcji

Autorem jest osoba podpisana pod artykułem. Jeżeli chciałbyś aby Twój artykuł znalazł się na portalu po prostu wyślij go na nasz redakcyjny adres redakcja@wnowogardzie.pl