Bezpieczny pieszy – spotkanie edukacyjne

11 marca 2015 r., o godz. 12.00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie będące częścią akcji „Pieszy na drodze”. Akcja ma na celu przeprowadzenie cyklu działań mających poprawić świadomość bezpiecznego uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym i w konsekwencji bezpieczeństwo na drogach. Podczas spotkania odbyły się m.in. prelekcje zaproszonych gości z prezentacjami wizualnymi i projekcją krótkich filmów.
W normalnych warunkach drogowych, w nocy, kierowca zauważa pieszego dopiero z odległości 30 metrów. W niesprzyjających warunkach i mokrej nawierzchni odległość ta spada nawet do 10-15 metrów. Każdy element odblaskowy może pieszemu uratować życie. Aktualnie każdy, poruszający się drogą po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych.

Niewielki element odblaskowy, poruszanie się właściwą stroną drogi niejednokrotnie ma znaczący wpływ na bezpieczne dotarcie do celu. Policjanci biją na alarm – piesi nie dbają o swoje bezpieczeństwo! Ciemne ubranie, zamyślenie, ograniczona widoczność pogarszają bezpieczeństwo na drodze i szczególnie dotyczą pieszych, którzy bagatelizują zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Na terenie gminy Nowogard w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków drogowych z udziałem pieszych ze skutkiem śmiertelnym. Przyczyną tych nieszczęść oprócz chodzenia nieprawidłową stroną drogi było nieostrożne wejście na jezdnię wprost przed jadący pojazd.

Rozwaga i bezpieczne zachowanie na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie z przejść dla pieszych, poruszanie się właściwą stroną drogi w połączeniu z niewielkim elementem odblaskowych oraz trzeźwą ostrożnością połączoną z zasadą ograniczonego zaufania zapobiegną tragedii.
Coraz rzadziej widok rowerzysty w kamizelce odblaskowej, czy z elementami odblaskowymi, jest powodem do śmiechu i drwin.

W spotkaniu rozpoczynającym akcję „Pieszy na drodze”, zorganizowanym przez burmistrza i komendę policji w Nowogardzie uczestniczyli seniorzy i młodzież z nowogardzkich szkół. Szkoda, że znaczna część tych ostatnich opuściła salę przed zakończeniem spotkania. Uczestnicy spotkania, którzy dotrwali do końca, zostali obdarowani paskami odblaskowymi.

Akcja ma na celu zachęcenie i przekonanie wszystkich do noszenia elementów odblaskowych już od zmierzchu, także w mieście. Przyczyni się to do podniesienia bezpieczeństwa na drodze pod warunkiem, że będą one umieszczane na ubraniu, rowerze, tornistrze…
Warto pamiętać, że za brak przepisowego oświetlenia rowerzysta może otrzymać mandat. Pieszy poruszający się od zmierzchu poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych, także.
Burmistrz Nowogardu zwiększa bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przez działania w zakresie poprawy oświetlenia dróg. Poprawa oświetlenia przejść nie jest obojętna nowogardzkim radnym. Jest także inicjatywa obywatelska, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Są to pozytywne ruchy w kierunku zwiększenia dbałości o bezpieczeństwo pieszych. Jednak, najważniejszym hasłem pozostanie: „Pieszy, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

avatar

RJZ

Redaktor