Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kowalskiej

 9 października 2019 r., z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski odwiedził ul. Kowalską, gdzie jest budowana kanalizacja deszczowa.

Wykonywane prace na ul. Kowalskiej mają na celu odprowadzenie wody deszczowej do położonego poniżej użytku ekologicznego „Szuwary Nowogardzkie”.

Po wykonaniu kanalizacji nie będzie już deszczówka płynąć na łąkę (boisko) z tej oto studzienki,

P1350800

bo popłynie („pod górkę”) ul. Kowalską i dalej w dół do kanału skąd spłynie na teren „Szuwarów Nowogardzkich”.

P1350821 P1350827 P1350830
Prace mają być ukończone do 22 listopada.

W „lustracji” brali udział także: v-ce przewodniczący RM, Jacek Rafiński i pracownik urzędu – odpowiedzialny za realizację inwestycji, Wojciech Szponar oraz przedstawiciele mediów z Gryfic i Nowogardu.

 

avatar

RJZ

Redaktor