Czy to rewitalizacja?

Usunięcie krzaków zasłaniających byłe „CISY” to z pewnością dobry ruch. Jeśli już powstanie tam PIRAMIDA, to będzie wyraźnie widoczna od drogi! Bardzo możliwe, że w końcu zaczną się prace związane z poprawieniem wyglądu otoczenia nowogardzkiego100 latka, którego jubileusz był niedawno hucznie obchodzony. Jednak znaczna część nowogardzian wie o Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2007–2013!
Mniej wtajemniczeni pytają: A cóż to takiego jest ta rewitalizacja, czy jak jej tam?
Ogólnie rewitalizację określa się jako „kompleksowy program działań np: remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.”
Natomiast
„Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard jest przywrócenie pozycji miasta w regionie, podniesienie jakości życia mieszkańców, podniesienie konkurencyjności miasta, zwiększenie potencjału turystycznego. Zadanie priorytetowe, jakie sobie wyznaczył samorząd w przedmiotowym dokumencie to wyprowadzenie z impasu obszaru określonego Programem oraz interwencja poprzez usunięcie przyczyn, które spowodowały jego degradację.”
Teraz trzeba tylko czekać na efekty specjalistycznych działań ludzi, którzy zmienią centralny punkt naszego pięknego miasta.

avatar

RJZ

Redaktor