Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym

“Kiedy wszystko przykryte jest śniegiem, zwierzęta mają utrudniony dostęp do pokarmu. Szczególnie ptactwo wodne, które nie odfrunęło w korzystniejsze klimatycznie tereny.”
Jak jest w Nowogardzie pokazuje Piotr Wierzbicki na jednym z portali społecznościowych w swoim filmie i na udostępnionych nam zdjęciach jego autorstwa.
Autor tego materiału zwraca uwagę na fakt, że szczególnie teraz są trudne chwile dla ptaków.
Zaangażowanie dzieci i młodzieży w pomoc ptakom jest warte uwagi i bezpośredni kontakt z przyrodą jest wychowawczy zwłaszcza jeżeli wypływa to z planowych zajęć prowadzonych przez przedszkola i szkoły.

Dożywianie ptaków

avatar

RJZ

Redaktor