Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

 08 sierpnia 2019 r., na spotkaniu z przedstawicielami mediów miejscowych i regionalnych (z Gryfic, Płotów, Szczecina i Nowogardu) burmistrz Nowogardu, Robert Czapla poinformował o uruchomieniu programu dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz Nowogardu widzi problem z kanalizacją na terenach wiejskich i zdaje sobie sprawę z tego, że nie można szybko i wszędzie go rozwiązać. W planach jest skanalizowanie miejscowości Osowo, Konarzewo i Słajsino. Program na przydomowe oczyszczalnie jest próbą przyspieszenia rozwiązania problemu z płynnymi nieczystościami.

P1350191 P1350194 P1350199

Program dotyczy zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dla domów lub domów w budowie na terenie Gminy Nowogard, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 75% udokumentowanych kosztów poniesionych, jednak nie więcej niż:

- 4 500 zł dla oczyszczalni indywidualnej obsługującej jeden budynek mieszkalny,

- 4 500 zł dla oczyszczalni wspólnej obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny,

- 1 000 zł dodatkowo dla każdego budynku przyłączonego do tej oczyszczalni na etapie jej budowy.

Udział w programie przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Agnieszka Warkalewicz.

Regulamin oraz wnioski dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 5, w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, plac Wolności 5, pok. 107-108 oraz na stronie urzędu w zakładce przydomowe oczyszczalnie ścieków.

http://www.nowogard.pl/aktualnosci/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow

 

 

avatar

RJZ

Redaktor