Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych…

 13 sierpnia 2020 r., w ratuszu została podpisana umowa przez burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę z właścicielem firmy Przewozy Osobowe Krajowe i Międzynarodowe, Jerzym Serockim.

Umowy dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim i do niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach.
Dowozy odbywają się w sierpniu br.
Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do bezpłatnego dowozu i opieki podczas przejazdu do najbliższej placówki, która jest w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek.

P1390112 P1390117 P1390120 P1390145

Zebrani rodzice zadawali pytania, dyskutowali o warunkach przewozu i pozytywnie wypowiadali się o ośrodkach w Radowie i Siedlicach.

Odpowiedzi na pytania udzielali: skarbnik, Marcin Marchewka i przedstawicielka Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, Liliana Kazimierczak.

avatar

RJZ

Redaktor