Dyskusyjne remonty dróg i organizacja ruchu

11. grudnia, o godz. 13.00, w Świerczewie odbył się odbiór inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 38/1.

Zostały przebudowane dwa odcinki dróg gminnych, pierwszy na długości 45,50 m i drugi na długości 39,27 m. Przebudowano istniejący chodnik i wybudowano zatokę postojową oraz dokonano poszerzeń na łukach.
Zadanie wykonała firma PRD Nowogard SA za kwotę 237 392,76 zł brutto, udzielając gwarancji jakości wykonanych robót na 5 lat.

Cóż z tego skoro widać „kawał” powierzchni bezpańskiej przy klombie i utrudniony jest wjazd do gospodarstwa, bo zmieniono organizację ruchu! Aby wjechać do gospodarstwa (często dużymi agregatami rolniczymi i zespołami transportowymi) należy ominąć klomb i skręcić ostro w prawo do bramy.
Była remontowana droga powiatowa i teraz gminna, a kawał „bezpańskiej(?)” powierzchni mogący ułatwić poruszanie się pojazdami i poprawić bezpieczeństwo ruchu stwarza teraz zagrożenie!
Po tych remontach mają ludzie o czym dyskutować.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

avatar

RJZ

Redaktor