Edukacja a pandemia

Edukacja, najważniejsza obok ochrony zdrowia usługa publiczna „cierpi” z powodu pandemii COVID-19 najbardziej.

W Fundacji EFC zajmują się edukacją i umożliwiają równy dostęp do edukacji uczniom w całej Polsce, promują niestandardowe sposoby myślenia o edukacji w świetle wyzwań dwudziestego pierwszego wieku oraz poszerzają zakres edukacji o odpowiedzialność społeczną…

Schowek01

W programie Edukacja Inspiracja przyznają granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych. Uczestnicy programu wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.

Fundacja oczekuje na pomysły – projekty edukacyjne zgłaszane przez nauczycieli odkrywające i rozwijające potencjał oraz zainteresowania młodzieży. Szczególnie doceniane są projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności… Chodzi głównie o rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie ich do zaangażowania na rzecz innych.

W IV edycji istotnym elementem jest również uwzględnienie ewentualnej zdalnej realizacji opisywanego projektu edukacyjnego.

Warto zainteresować się tymi projektami. Więcej można dowiedzieć się z Rocznika Nauczycieli, podsumowującego I i II edycję programu…

Źródło: https://efc.edu.pl/programy/edukacja-inspiracja#0

avatar

RJZ

Redaktor