Gazyfikacja terenów wiejskich

7 marca 2019 r., w nowogardzkim ratuszu odbyło się spotkania burmistrza, Roberta Czapli z Doradcą ds. Rozwoju Rynku Polskiej Spółki Gazownictwa, Małgorzatą Rutkowską–Pyszarską.

Z przebiegu spotkania wynika, że podjęto pierwsze działania w sprawie gazyfikacji terenów wiejskich. W tej chwili dokonywana jest szczegółowa analiza koncepcji budowy sieci gazowej dla wsi: Słajsino, Wierzbięcin i Kulice. W następnej kolejności będzie przygotowywana koncepcja sieci Krasnołeka – Długołęka – Wyszomierz – Olchowo.
Rozpoczęto także badania potencjalnego rynku odbiorców z okolic wsi Strzelewo i Świerczewo. Mówiono też o szansach gazyfikacji Wojcieszyna i Warnkowa.

P1330031 P1330034 P1330037 P1330040 P1330044

Przebieg gazyfikacji zależy w znacznym stopniu od wyników badań rynku odbiorców. Dlatego, temat ten będzie kontynuowany na zebraniach w poszczególnych sołectwach.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: wiceprzewodniczący RM Jacek Rafiński, sołtys Długołęki – radny Jacek Jankowski, sołtys Olchowa – Elżbieta Laskowska oraz Pamela Springer z Wydział Inwestycji i Remontów UM i Paweł Krugły z Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

 

avatar

RJZ

Redaktor