Gdzie jest przewodniczący nowogardzkiej Rady Miejskiej i radni koalicji Nowa-PiS?

21 stycznia 2021 r., przewodniczący RM w Nowogardzie, Marcin Nieradka zarządził na godz. 15:00 sesję zdalną. Uczynił to 3 godziny przed czasem rozpoczęcia posiedzenia.

Wszyscy powiadomieni o sesji musieli szybko zmienić plany prywatne, zawodowe… Przed godziną 15:00 radny PSL i radni klubu SLD zaczęli „łączyć się” aby uczestniczyć w sesji. Jakież było zaskoczenie gdy okazało się, że brak przewodniczącego rady! Nie było także żadnego z dwóch jego zastępców i radnych z koalicji Nowa-PiS. Nie podjęli próby połączenia się z…!

Schowek01

Więcej..Sesja nie odbyła się, bo nie było żadnego przewodniczącego!

 

Czy takie zachowanie radnych jest zgodne z obietnicami złożonymi wyborcom, przysięgą złożoną przez nich i w ogóle z prawem?

Radny funkcjonujący na każdym szczeblu samorządu terytorialnego ma ustawowo przypisane obowiązki i prawa, z których może skorzystać. Kwestie te reguluje odpowiednio ustawa o samorządzie gminnym…

Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej komisjach oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Co chcieli pokazać radni klubów Nowa i PiS? Czy ci radni nie wiedzą kim jest radny? Czy jest to przejaw tracenia przez nich poczucia odpowiedzialności za rozwój gminy? Czy to jest gra na złość burmistrzowi i wyborcom – wszystkim obywatelom gminy Nowogard?

Co o takich zachowaniach mają sądzić wyborcy?

Z pewnością niczego dobrego!

 

avatar

RJZ

Redaktor