Gmina Nowogard pozyskała dofinansowanie na nowogardzką oświatę

  Gmina Nowogard pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 2 634 140 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zajęcia dydaktyczne z […]

 

Gmina Nowogard pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 2 634 140 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół. Wniosek złożony w dniu 26 czerwca br. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie projektu „Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, uzyskując łącznie 112 punktów. 
Projekt będzie realizowany w okresie od września 2012 r. do 31 lipca 2015 r. w 10 szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard, tj.:

 

 • Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa w Błotnie,
 • Szkoła Podstawowa w Długołęce,
 • Szkoła Podstawowa w Orzechowie,
 • Szkoła Podstawowa w Strzelewie,
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie,
 • Szkoła Podstawowa w Żabowie
 • Gimnazjum nr 1,
 • Gimnazjum nr 2
 • Gimnazjum nr 3.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych przez 1569 uczniów szkół Gminy Nowogard w tym 740 ze szkół podstawowych i 829 z gimnazjów.
Wniosek został złożony w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
info: nowogard.pl


avatar

Redakcja