Gospodarka odpadami

26 stycznia, o 16.30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbyło się spotkanie z cyklu „Spotkajmy się w Bibliotece”. Tematem jego była gospodarka odpadami w kontekście… przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Celowego Związku Gmin R-XXI, ustalonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Zebrani poznali historię powstania zakładu w Słajsinie i dowiedzieli się m.in. o tym, że:

  • region CZG R-XXI obejmuje 27 gmin województwa zachodniopomorskiego z których są zbierane odpady i przetwarzane w Słajsinie,
  • moc przerobowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 120 000 ton/rok, co zapewnia zagospodarowanie odpadów zwożonych tu z całego regionu,
  • Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie odbiera, przetwarza i odzyskuje oraz unieszkodliwia odpady z terenów gmin należących do Celowego Związku Gmin R-XXI,
  • wszystko odbywa się przez sortowanie odpadów, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie wyselekcjonowanych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.

Były też pikantne informacje dotyczące m.in. ilości żywności przywożonej do zakładu jako odpady, różnorodności materiałów i przedmiotów oraz dóbr i dokumentów osobistych…
Były pytania i odpowiedzi oraz dyskusja.
Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Antoni Bielida rzeczowo o wszystkim opowiadał i na pytania odpowiadał. Niestety, odpowiedzi na niektóre pytania należy szukać w gminach, wspólnotach, spółdzielniach mieszkaniowych, u przewoźników…
Uczestnicy spotkania otrzymali Vademecum o gospodarowaniu odpadami i Eko rady na odpady.
Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze przy gorących napojach i ciastkach.

 

avatar

RJZ

Redaktor