I ty możesz uratować komuś życie

Klub HDK PCK w Nowogardzie, zachęca mieszkańców Nowogardu i sąsiednich miejscowości oraz krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych do HONOROWEGO ODDANIA KRWI. Krew jest najcenniejszym lekiem, który może być dostarczony przez zdrowych ludzi w wieku do 65 roku życia.

Kolejny pobór krwi odbędzie się

22 października 2015 r.

w godzinach: od 10.00 do 14.00

w Nowogardzkim Domu Kultury.

W imieniu Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie zaprasza prezes Klubu HDK , Zdzisław Szmit.

avatar

RJZ

Redaktor