Kącik zabaw w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie (ul. 3 Maja 6), funkcjonuje w odświeżonym obiekcie.

Na korytarzu zrobiło się jasno i przyjemnie. Przybyło pomieszczenie nazwane kącikiem zabaw który powinien usprawnić obsługę odbiorców pomocy społecznej, przychodzących często z dziećmi. Wyposażenie KĄCIKA jest nowe.
Poprawienie warunków obsługi klientów i pracy załogi ośrodka jest ważnym krokiem w kierunku poszerzenia zakresu usług tej placówki – podkreślił burmistrz Nowogardu, Robert Czapla.

P1270997 P1280003

IMG_20180205_085940 IMG_20180205_085947 IMG_20180205_090024 IMG_20180205_090046 IMG_20180205_090109 IMG_20180205_090200

IMG_20180205_090209 IMG_20180205_090218 IMG_20180205_090244 IMG_20180205_090253 IMG_20180205_090304 IMG_20180205_090349

 

Ogłoszenie w sprawie osób bezdomnych

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowogardzie będą odbywali patrol po miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa tut. OPS oraz Komisariatu Policji.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc będzie udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież w miarę swoich potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że osobami zajmującymi się wsparciem bezdomnych są wszyscy pracownicy socjalni tut. OPS oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowogardzie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana

avatar

RJZ

Redaktor