Laury Cisowe 2015

30 kwietnia 2015 r., w Nowogardzkim Domu Kultury, zostały wręczone wyróżnienia honorowe

LAUR CISOWY”.

Poza laureatami na uroczystość przybyli m.in.:

 • delegacja z Heide – burmistrz Heide, zastępca burmistrza Heide, przewodniczący Rady Miejskiej, radny Rady Miejskiej, tłumacz i kierowca,
 • radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Dariusz Wieczorek,
 • burmistrz Dobrej – Piotr Hebda,
 • wójt Osiny – Krzysztof Szwedo,
 • przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie – Stanisław Saniuk i radni RM,
 • sołtysi gminy Nowogard,
 • przewodniczący Rady Powiatowej – Kazimierz Ziemba,
 • laureaci poprzednich 14 „rozdań” Lauru Cisowego,
 • przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
 • dyrektorzy nowogardzkich instytucji,
 • mieszkańcy Nowogardu i okolic

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla w swoim okolicznościowym przemówieniu przekazał zebranym informacje o najważniejszych osiągnięciach i wydarzeniach, jakie miały miejsce ostatnio w mieście i gminie.
Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury, Aneta Drążewska odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego przekazując szczegółowe informacje o poszczególnych laureatach.

Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami w kategorii BIZNES I GOSPODARKA zostali:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PRO-BUD” s.c. Janusz Sienkiewicz, Jacek Cyboroń
 • Henryk Wiąz

Laureatami w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA zostali:

 • Tadeusz Łukaszewicz
 • Małgorzata Kubicka

Laureatami Złotego Lauru Cisowego zostali:

 • Zdzisław Szmit
 • Franciszek Karolewski

Kapituła przyznała także Specjalny Laur Cisowy. Laureatem tego lauru został:

 • Ulf Stecher – burmistrz Heide

Przemówienie okolicznościowe wygłosili także: radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Dariusz Wieczorek i burmistrz z miasta partnerskiego Heide, Ulf Stecher.
Po części oficjalnej nastąpiło zakończenie częścią artystyczną w postaci koncertu…

avatar

RJZ

Redaktor