Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 października 2019 r., w restauracji „OKRĄGLAK” – zastępca burmistrza Nowogardu, Krzysztof Kolibski spotkał się z dyrektorami szkół i nauczycielami.

Z-ca burmistrza w towarzystwie skarbnika, Marcina Marchewki z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wręczył dyrektorom szkół i nauczycielom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody za rok szkolny 2018/19. Skarbnik poinformował o problemach finansowych związanych z nowogardzką oświatą i edukacją. Asystowała pracownica Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, Agnieszka Zarębska.
Nagrody burmistrza otrzymało 12 nauczycieli.
Oto lista nagrodzonych nauczycieli:

 • NIZIŃSKA ALEKSANDRA – nauczyciel języka angielskiego i biologii, pedagog szkolny w szkole podstawowej w Długołęce.
 • WAWRYCZUK BOGDAN – nauczyciel wychowania fizycznego w SP 1.
 • KATARZYNA FALKOWSKA-SIMIŃSKA – nauczyciel matematyki w SP 1, pełni funkcję wicedyrektora szkoły.
 • NOWAK MALWINA – nauczyciel polonista w SP 1.
 • IWONA NAZARCZYK – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 1.
 • JOANNA MACHOCKA – nauczyciel plastyki i religii w SP 2.
 • KRYSTYNA GRADZIK – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 2.
 • GRAŻYNA MARCINKOWSKA – wicedyrektor SP 3.
 • IWONA KUSEK – nauczyciel, tyflopedagog i terapeuta pedagogiczny w SP 1.
 • JACEK JACKOWSKI – nauczyciel wychowania fizycznego w II LO.
 • IWONA LIPIŃSKA – nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda szkolny w SP w Błotnie.
 • BEATA SIEDLECKA – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 4.

P1350986 P1350997 P1350998 P1350999 P1360002 P1360004 P1360005 P1360008 P1360010 P1360012 P1360013 P1360015 P1360016 P1360018 P1360021 P1360025

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i uroczystym obiadem.

avatar

RJZ

Redaktor