Nowa wykładzina i drzwi w szkołach…

27 września 2019 r., burmistrz Nowogardu, Robert Czapla odebrał prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3.

Sprawdzono wymienioną podłogę na korytarzach – parter i I piętro.
Usunięto tu 415,34 m2 starych i zniszczonych płytek PCV, oczyszczono podłoże, zagruntowano i wykonano warstwę wyrównawczą. W następnym etapie ułożono listwy wyobleniowe i ułożono nową wykładzinę heterogeniczną z wyłożeniem na ściany.
Wykonawcą prac była firma FACIT Usługi Budowlano Remontowe z Wieniawy za kwotę 55 816,88 zł.

W tym samym dniu sprawdzono i przyjęto nowe drzwi oraz podłogi w LO

Zakres planowanych tu prac obejmował demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 18 szt. drzwi wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi z ościeżnicami – 16 szt. drzwi do sal lekcyjnych i 2 szt. do WC. Koszt wykonanych prac: 38 666,60 zł. Prace te wykonała firma HURT DETAL Piotr Łokaj z Nowogardu.

Ponadto firma Facit Usługi Budowlano Remontowe dokonała wymiany wykładzin podłogowych. Wymianę dokonano w 8 salach lekcyjnych (432,68 m2). Koszt wymiany wykładzin: 55 508,42 zł.
Dzięki tym pracom znacznie poprawiła się estetyka korytarzy i pomieszczeń lekcyjnych w SP 3 i II LO.
Przy odbiorze obecni byli: wiceprzewodniczący RM, Jacek Rafiński; dyr. SP 3, Piotr Kazuba; dyr. II LO, Leszek  Becela oraz pracownicy urzędu miejskiego: Pamela Springer, Paulina Golacik i Jarosław Hołubowski.

 

P1350635 P1350636 P1350637 P1350650 P1350651 P1350652 P1350654 P1350656 P1350662 P1350664 P1350665 P1350673
Kiedy zyskają na estetyce inne pomieszczenia szkolne często odwiedzane przez młodzież tych szkół?

avatar

RJZ

Redaktor