Nowogard pozyskał ok. 1,5 miliona złotych

31 maja 2019 r., w Nowogardzie, odbyło się podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania zakupu wozu bojowego (ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie jest jedną z dwóch w gm. Nowogard jednostek straży pożarnej włączonej do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Oznacza to, że jest najbardziej mobilna wysyłana w pierwszej kolejności nie tylko na obszarze swojego działania. Z powodu pożaru remizy (listopad 2018), jednostka ta została z niego wyłączona. Złożenie do Marszałka i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wniosku o dofinansowanie OSP w Osowie na zakup wozu gaśniczego, zaowocowało uzyskaniem dofinansowania w kwocie 964 801 zł. Wkład własny Nowogardu wyniesie około 170 tys. zł.

P1340267 P1340269 P1340281 P1340286 P1340289

Chwilę po tym wydarzeniu odbyło się podpisanie umowy dotyczącej decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu z RPO WZ kwoty 518 106,70 zł, na modernizację kanalizacji deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie.
W podpisaniu umów wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek, burmistrz Nowogardu – Robert Czapla i skarbnik – Marcin Marchewka.
Podpisanie obu umów odbyło się w obecności przedstawicieli nowogardzkich radnych i strażaków OSP w Osowie oraz regionalnych mediów.

avatar

RJZ

Redaktor