Nowy rok szkolny rozpoczęty

Przed południem we wszystkich szkołach gminy nowogardzkiej rozpoczął się dziś (2 września 2013 r.) nowy rok szkolny 2013/2014. Pogoda nie była sprzymierzeńcem, ale rok szkolny powinien być bardziej pogodny niż dzisiejszy dzień.
Po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, pełni entuzjazmu uczniowie różnie wypowiadali się o rozpoczęciu nauki. Większość moich rozmówców z klas czwartych i piątych SP 2, jest zadowolona z rozpoczęcia nowego roku nauki. Tylko pojedyncze osoby mówią o zbyt krótkich wakacjach.
Dziś wysłuchali przemówień i życzeń przedstawicieli władz miasta, zaproszonych gości, przedstawicieli rodziców i instrukcji udzielanych przez dyrektorów szkół i wychowawców klas.
Od jutra zacznie się nauka i obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce we wrześniu i kolejnych miesiącach ubiegłych lat.
W tym roku kolejne roczniki zostaną objęte nową tzw. podstawą programową, dlatego nauczyciele mówią o zmianach, jakie zachodzą w pracy szkoły oraz planach i życiu. Będzie więcej możliwości unowocześnienia pracy szkół dzięki udoskonalanym i nowym źródłom korzystania z interaktywnych materiałów edukacyjnych do każdego szczebla nauczania. Będzie nowocześniej na portalu Scholaris, platformie internetowej wspierającej system edukacji. Także portal edukacyjny Telewizji Polskiej, jako interaktywne narzędzie skierowane na razie tylko do uczniów szkół podstawowych, ma być bardziej pomocny w pracy i uczeniu się.
Życzymy wszystkim samych sukcesów, nauczycielom dużo cierpliwości i wytrwałości, a uczniom jak najlepszych ocen! Natomiast rodzicom lepszego kontaktu ze swoimi pociechami i szkołą.

avatar

RJZ

Redaktor