Obronili przewodniczącego Rady Miejskiej?

11 lutego 2021 r., w SP 3, odbyła się „dziwna” sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Dlaczego dochodzi do takich nieprawidłowości, takiego bezprawia w nowogardzkiej radzie? Pytają radni, pytają także ich wyborcy – mieszkańcy Nowogardu i okolicznych miejscowości.

Przebieg sesji zarządzonej na 11 lutego, specjalnie tylko w celu „rozpatrzenia”, ściślej podjęcia uchwały o odwołaniu przewodniczącego daje bardzo złe świadectwo o tych 11 radnych z dwóch „dogadanych klubów” (Nowa, PiS).

Schowek01

  • Sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Nieradka. Taką sesję powinien prowadzić… nie przewodniczący, który ma być podmiotem obrad. Jak wiemy, jest 2 wiceprzewodniczących. Chyba nie są oni tylko wymaganą przystawką formalną, nic nie znaczącą?

  • Nie wypowiedzieli się wnioskodawcy odwołania (projektu uchwały – jak mówi statut gminy o procedowaniu uchwał). Dlaczego? Przewodniczący nie dopuścił do dyskusji dotyczącej wniosku. Radni, którzy złożyli wniosek nie mogli go przedstawić, ani uzasadnić.

  • Chcieli skorzystać z prawa wypowiedzenia się także przedstawiciele klubów radnych. Jednak, przewodniczący nie dopuścił do tego.

  • W głosowaniu na 18 obecnych, 11 radnych (Nowa, PiS) zagłosowało za odrzuceniem wniosku, a 7 było za przyjęciem uchwały o odwołaniu Marcina Nieradki ze stanowiska przewodniczącego.

  • Po głosowaniu, pomimo zgłaszania przez radnych chęci zabrania głosu, prowadzący posiedzenie (przewodniczący Marcin Nieradka) zamknął obrady.

  • Co na to Wojewoda?

Komentarze radnych (film) http://nowogard.pl/18-aktualnosci/7585-komentarze-po-ostatniej-sesji-rady-miejskiej-film

Refleksje

Czy Uchwała podjęta niezgodnie z prawem jest ważna?

Dlaczego na poczynania przewodniczącego rady, Marcina Nieradki, pomimo uchybień i łamania statutu nie zareagowali wiceprzewodniczący: Jowita Pawlak i Michał Bociarski? W sytuacjach, kiedy przewodniczący jawnie łamie statut, wiceprzewodniczący powinni reagować. Czy można domyślnie przyjąć, że współuczestniczą w łamaniu przepisów prawa, zamiast stać na jego straży? Także były przewodniczący rady, Andrzej Kania (pozbawiony tej zaszczytnej funkcji przez kolegów w dziwny sposób) i były wiceprzewodniczący Michał Krata także współuczestniczą w tym?. Radny Michał Wiatr, chociaż zwykle w podobnych sytuacjach ma dużo do powiedzenia, tym razem coś „przegapił”? To tym bardziej dziwne, bo tajemnicą poliszynela jest iż szykuje się do „burmistrzowania.”

Radni Nowej chyba nie mają własnego zdania, bo nie znają podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania organu w którym pełnią także zaszczytne funkcje przewodniczących komisji. Może wynika to także ze sposobu, w jaki powstał ten klub?

Więcej…

Zasady funkcjonowania Rady Miejskiej regulują: Ustawa o Samorządzie Gminnym i Statut Gminy.

 

avatar

RJZ

Redaktor