Ogłoszenie: przetarg na budowę budynku mieszkalnego w Nowogardzie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie

ogłasza przetarg nieograniczony 

na zadanie p.n. 

“Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zielonej w Nowogardzie”

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020 r. o godz. 14.00

Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 20 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010 .

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

 oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WIZ_1_1

WIZ_3_1

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany