Ogólnopolskie i Międzynarodowe imprezy z „Kapelą Rycha”

1-3 lipca 2011 roku w Goleniowie, odbył się Festiwal Hanzeatycki.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną” były jednym z wielu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Wśród grup artystycznych z Czech, Litwy, Rosji, Niemiec i Polski, wystąpiła nowogardzka „Kapela Rycha”. Były także inne akcenty nowogardzkie: miodowy i numizmatyczny.

2-3 lipca w Wałczu, odbyły się: Jarmark Stefana Batorego i VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Zespołów Śpiewaczych i Kapel. Imprezy były integralną częścią wielkiego wydarzenia – przekazania władzom miasta Honorowej Flagi Europy. Flaga została wręczona burmistrzowi Wałcza Zdzisławowi Tuderkowi. Przekazał ją honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – Wilfried Böhm. Kapela Rycha była jednym z 9 zespołów zakwalifikowanych i zaproszonych…

avatar

RJZ

Redaktor