Ośrodek Kuratorski w Nowogardzie

09 marca br. o godzinie 12.00 w Sali Nowogardzkiego Centrum Przedsiębiorczości, odbyła się konferencja otwarcia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Nowogardzie przy Sądzie Rejonowym w […]

09 marca br. o godzinie 12.00 w Sali Nowogardzkiego Centrum Przedsiębiorczości, odbyła się konferencja otwarcia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Nowogardzie przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Sądu Okręgowego i Rejonowego, Starostwa Powiatowego, Uniwersytetu Poznańskiego, Policji, Zakładu Karnego, oraz Nowogardzkich Szkół i lokalnych mediów.

O randze tego wydarzenia świadczy lista osób, które zabrały głos. (Fot. 1)

Oto wybrane wątki konferencji:

„Ośrodek kuratorski jako ośrodek wychowawczy, jest przedsięwzięciem wymagającym ogromnych nakładów. Nie tylko w rozumieniu zaangażowania ludzi go tworzących, ale także wielkiego zaangażowania finansowego. (…) Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Nowogardzie jest wynikiem działania kuratorów, bez których gorących serc i zapalonych głów nie powstałoby nic”, podkreśliła w swoim wystąpieniu Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Krystyna Czyżewska.

Nowogardzka placówka będzie przyjmowała nieletnich na podstawie sądowych orzeczeń. Czyli np. dyrektor szkoły mając na uwadze dobro nieletniego, który zaczął zbaczać z właściwej drogi może zawiadomić sąd o takim zachowaniu. Sąd będzie decydował, co dalej.

Dr Katarzyna Pawełek z Uniwersytetu Poznańskiego mówiła o stworzeniu kompleksowego programu pracy z młodzieżą i wypracowaniu modelu współpracy, organizacji działających w obszarze polityki społecznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Podkreśliła znaczenie analizowania problemu i diagnozowania.

Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie przybliżył zebranym dane statystyczne dotyczące zjawisk i zachowań nieletnich mających problemy z przestrzeganiem prawa.

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Nowogardzie – Paweł Nowak, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia ośrodka. Następnie skupił się na metodach i formach pracy ośrodka.

Oficjalnego otwarcia Ośrodka Kuratorskiego w Nowogardzie i podsumowania konferencji, dokonał – Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie SSR Paweł Balcerowicz. Zaakcentował, że powoływane ośrodki kuratorskie nie będą czymś w rodzaju świetlicy. Dlatego do pracy ośrodków należy podchodzić w sposób nowatorski stosując metody dające efekty. Kończąc powiedział: „Cieszymy się ze współpracy ze Starostą i wyrażamy przekonanie, że stosowane metody pracy będą efektywne.”

.

avatar

RJZ

Redaktor