Plac zabaw przy SP 1

31 lipca 2013 r., odbył się odbiór techniczny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Plac wybudowano w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, który umożliwia szkołom podstawowym publicznym i niepublicznym otrzymanie wsparcia finansowego, na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł: 193.064,50 zł brutto (w tym wsparcie finansowe 96.532,25 zł z programu rządowego). Wykonawcą robót była firma JUL DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina (wyłoniona w przetargu).
Plac zabaw o powierzchni 504 m2 ma bezpieczną nawierzchnię w kolorze pomarańczowym (242 m2), nawierzchnię komunikacyjną w kolorze niebieskim (50 m2), nawierzchnię trawiastą i syntetyczne obrzeża. Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe i sprawnościowe.
Dociekliwi pytają, czy teraz zajęcia w klasach młodszych SP1 będą się odbywać głównie na placu zabaw?

avatar

RJZ

Redaktor