Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

 8 kwietnia 2019 r., burmistrz Nowogardu, Robert Czapla podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którym komisja oceniająca przyznała dofinansowanie na działalność statutową.

Na wstępie burmistrz podkreślił fakt, że organizacje pozarządowe efektywnie wykorzystują przyznane środki i dlatego czyni starania o zwiększanie ich puli. W tym roku, na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono 650 tys. złotych, tzn. więcej o 36 800 zł niż w roku ubiegłym.

W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło 36 ofert od 27 organizacji pozarządowych.

Komisja konkursowa w składzie:

1 Jarosław Soborski – przewodniczący,
2 Szymon Pilipczuk – z-ca przewodniczącego,
3 Urszula Berezowska – sekretarz,
4 Marta Wilczyńska – członek,
5 Mieczysław Cedro – członek,
6 Tadeusz Hołubowski – członek,
7 Cezary Komisarz – członek, oceniła i przyznała dofinansowanie 33 ofertom, złożonym przez 24 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 616 tys. złotych.
Dotacje przyznano organizacjom działającym w 8 obszarach: wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych, organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów.

P1330213 P1330216 P1330219 P1330223 P1330225 P1330226 P1330227 P1330228

Więcej tu…http://www.nowogard.pl/18-aktualnosci/5927-burmistrz-podpisal-umowy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

 

avatar

RJZ

Redaktor