PRELEKCJA O REFORMACJI

31 października miało miejsce spotkanie z prezbiterem naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP – Cezarym Komisarzem. Pan Cezary Komisarz podjął temat Reformacji z okazji Święta Reformacji obchodzonego 31 października.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że kiedy Marcin Luter w 1517 roku przybijał swoje tezy do drzwi kościelnych w Wittenberdze, nikt, a nawet on sam, nie myślał o tak szerokim zasięgu tego aktu odwagi, desperacji i determinacji. Głównym motywem działania wszystkich reformatorów było nieustające pragnienie powrotu do źródeł wiary, wypływającej z czystego – nieskażonego ludzką doktryną – Słowa Bożego. Słowo to bowiem przemienia serca ludzkie, myślenie ludzkie a w końcu również ludzkie czyny.

2019 10 31 2280 Reformacja

Dziękujemy, za tak ciekawy wykład. Dzięki takim spotkaniom, chcemy pokazać, że Biblioteka jest otwarta na ludzi, niezależnie od ich wyznania czy przekonań. Zapraszamy !

Emilia Grzesiak
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
Czytelnia dla Dorosłych

avatar

RJZ

Redaktor