Radni odrzucili

20 czerwca 2018 r., odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie.

 

Radni nie chcą poprawiać stanu kanalizacji

Większości nowogardzkich radnych nie zależy na poprawianiu stanu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Nowogardzie. Skąd takie stwierdzenie?

Radni nie wyrazili zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie”. Spłata tej pożyczki planowana była na 5 lat, z czego 20% miało być umorzone.

Czy można wyciągnąć z tego wniosek, że nie będzie lepiej z funkcjonowaniem przeciążonej kanalizacji ściekowej i deszczowej w Nowogardzie?

P1290963

 

Radni odrzucili sprawozdanie burmistrza

Pomimo, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie (RIO) wystawiła opinie pozytywne w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowogard za rok 2017 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu – sprawozdanie burmistrza radni odrzucili większością głosów!

Stało się tak pomimo faktu, że wcześniej stanowiska komisji finansowej i społecznej były pozytywne i ci sami radni wypowiadali się dobrze stwierdzając, iż zatwierdzą sprawozdanie!

Niespodzianką jest zachowanie przewodniczącego komisji rewizyjnej, Marcina Nieradki, polegające na tym, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (14 czerwca br.) nie przedstawił wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2017 r. Nasuwa się pytanie, czy podczas sesji musiało dojść z tego powodu do ostrego „ścięcia” Marcina Nieradki z radnym, Dariuszem Kielanem?

Dla wielu obserwatorów zachowania nowogardzkich radnych, będących często w opozycji do poczynań burmistrza nie jest żadnym zaskoczeniem”, bo w ubiegłym roku były podobne problemy z udzieleniem absolutorium burmistrzowi za zrealizowanie budżetu 2016 r.

Bardziej domyślni mówią, że to jest otwarta walka o stołek burmistrza i miejsca w przyszłej Radzie Miejskiej.

Nasuwają się proste pytania

Czyżby kilkoro dzisiejszych radnych widziało się kandydatami do tej walki? A może tworzą front? Zwłaszcza, że jak wieść gminna niesie tworzy się coś NOWEGO(?) z udziałem radnych niezależnych, byłego Wspólnego Nowogardu, PSL i byłej PO (Dariusza Kielana, Michała Wiatra, Andrzeja Kani, Arkadiusza Ciechanowskiego, Bogumiła Gały i Michała Kraty oraz Jowity Pawlak.)

Jeżeli tak, to może być „powtórka z rozrywki”, ale… szybciej. To znaczy szybciej to się rozleci. Ciekawe?

To z pewnością się okaże.

avatar

RJZ

Redaktor