Raj dla turysty?

Szlaki turystyczne w miejscowościach podobnych do Nowogardu są oznakowane i uczęszczane przez turystów. Był czas, kiedy w naszym mieście także mieliśmy oznakowany szlak dla turystów pieszych (w mieście) i szlak rowerowy, przebiegający przez 4 sąsiednie gminy, „Równina Nowogardzka”. Dziś ten temat jest zagadką. Masa informacji o historii Nowogardu i różnych obiektów bez oznakowania trasy wędrówki stanowi wątpliwą wartość.

Spacerując po Nowogardzie można zauważyć pojedyncze osoby i grupy osób przechodzące przy dziwnych znakach namalowanych na drzewach, murach… Niestety, nie są to znaki jakimi powinien być oznakowany szlak turystyczny. Brak małej architektury rowerowej powoduje wstawianie jednośladów tam, gdzie nie powinny stać. Na mapach (tablice obok ratusza) nie ma zaznaczonych szlaków. Pozostałości znaków szlaku rowerowego „Równina Nowogardzka” można jeszcze spotkać patrząc pod nogi, zważając na jadących chodnikiem rowerzystów.
Zwiedzanie miasta i okolic, polegające na poruszaniu się nieoznakowanymi drogami jest bardzo ryzykowne. Czy to jest raj dla turysty?

avatar

RJZ

Redaktor