Rowerowym szlakiem (4)

 Od 2002 roku przez 4 gminy przebiega rowerowy szlak „Równina Nowogardzka”.

Wyjeżdżając z Nowogardu w kier. Miętna możemy podziwiać, wątpliwych lotów, twórczość ludzi (na tablicy miejscowości) i… bagienny teren z suchymi drzewami.20200628_094301 20200628_094320 20200628_095247

W Miętnie, dla zaspokojenia zainteresowań architekturą, trzeba skręcić w lewo. Dzięki aktywności mieszkańców i proboszcza możemy zobaczyć kościół, ale i (będący dowodem braku czyjejś aktywności) pałacyk w ruinie.

W Lestkowie stoi kościół gotycki z XV w., wzniesiony z kamieni polnych oraz cegły. Wieżyczka o konstrukcji szkieletowej drewnianej, odeskowana (XVIII w). Przebudowany w XVIII i XIX w.

20200628_100316

Do Maszkowa… trzeba znaleźć drogę polną i po dojechaniu do drogi o nawierzchni asfaltowej skręcić w lewo. Po ok. 1300 m należy skręcić w prawo i dalej wiaduktem (nad autostradą). Dokładamy tu 2600 m, ale inaczej się nie da. W Maszkowie wita nas piękny pomnikowy dąb. Niestety nie oznakowany, podobnie jak szlak!

20200628_102125 20200628_102523 20200628_103045 20200628_103651

Za nim jeszcze kilka okazów pomnikowych drzew. Kościół (kiedyś ogrodzony murem z bramą wjazdową).

20200628_104245

Do Konarzewa jedziemy doliną rzeki Sąpólnej, gdzie toczy się życie różnych żyjątek mniejszych i większych. Można tu zobaczyć m.in. czerwone krowy. Być może jest to rasa czerwona polska.

20200628_104808 20200628_105718

W Konarzewie był kiedyś piękny pałac, który dziś jest w ruinie. Wokół niego park z wieloma pomnikowymi drzewami.

Jarchlino – kościół prawdopodobnie z XVII w. Wiele domów mieszkalnych ma status zabytków, np. budynek byłej stacji kolejowej.

20200628_111600 20200628_111639

Ważnymi obiektami są: aleja kasztanowa stanowiąca kiedyś dojazd do PGR oraz aleja lipowa.

Niestety międzygminny szlak rowerowy „Równina Nowogardzka” nie jest w żaden sposób oznakowany.

Kulice to wieś o szczególnych walorach architektoniczno-przyrodniczych. 
Na przyległym do kościoła cmentarzu z nielicznymi okazami drzew (głównie lipy), otoczonym kamiennym murem jest lapidarium.

20200628_112949

Budowle, które kiedyś były bardzo ważne dziś są już w tzw. opłakanym stanie. Najlepiej wygląda zespół dworsko-parkowy z alejkami…

20200628_113240 20200628_114308 20200628_115135 20200628_115401

Po posłuchaniu śpiewu studentów Akademii Sztuki i interesującej pogawędce pojechaliśmy drogą p.poż. w kier. Ostrzycy do puntu czerpania wody w dolinie rzeki Sąpólnej.

20200628_121244 20200628_122142 20200628_122255 20200628_125237

Więcej…

 

avatar

RJZ

Redaktor