Sprawdzian szóstoklasisty

Dzisiaj 4 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 we wszystkich szkołach w całej Polsce odbył się sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymał taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów. Uczniowie pisali 60 minut. Wyniki sprawdzianu ustali okręgowa komisja egzaminacyjna w Szczecinie. Ustalony wynik jest ostateczny. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Na pytanie skierowane do uczniów SP 2 w Nowogardzie: Jak Wasze odczucia po sprawdzianie? Usłyszałem optymistyczne odpowiedzi.
„Dobrze poszło. (…) Zadania były łatwe. Chociaż, zadania z geometrii były inne i nie było tak prosto i łatwo, liczę na 30 punktów lub nawet więcej.. (…) ”
Pojedyncze osoby mówiły, że najłatwiej było napisać list i osiągnięcie wyniku na poziomie nawet 90 % jest realne! Na ok. 80 % punktów możliwych do zdobycia liczy większość wypowiadających się uczniów trzech klas szóstych.

A co było najtrudniejsze?

„Chyba zadanie z matematyki, bo tam było trochę myślenia i liczenia. Podobne zadania rozwiązywaliśmy na wielu dodatkowych zajęciach nawet jeszcze wczoraj i też nie powinno być źle.”
Niektóre uczennice oceniły, że język polski był łatwiejszy od matematyki.

Rodzice wypowiadali się, że ten sprawdzian jest niczym szczególnym. Przynajmniej wynika to z tego co mówią dzieci. Swoją drogą to dobrze, że są takie zadania jak pisanie listu. Teraz nawet dorośli mniej piszą do siebie, bo wszystko telefony ułatwiają i internet.

Sprawdzian szóstoklasisty nie ma żadnego wypływu na wybór gimnazjum, ale niektórzy z uczniów mówili o wyborze gimnazjum w innym rejonie niż jest podstawówka. Głównie na bliskie położenie od domu.
W całej Polsce sprawdzian pisało ponad 360 tys. szóstoklasistów z ok. 13,5 tys. szkół podstawowych. Jak go zapamiętają?

avatar

RJZ

Redaktor