Stanowisko sołtysów gm. Nowogard

17 maja 2017 r., w Biurze Rady Miejskiej zostało złożone pismo o treści:

Stanowisko sołtysów gm. Nowogard
odnośnie uchwały w sprawie diet dla sołtysów

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych koalicyjnych

My niżej podpisani, sołtysi gm. Nowogard, wyrażamy nasze niezadowolenie z treści uchwały, która została przez Państwo przyjęta podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
Autorem tej uchwały była pani radna Jowita Pawlak, która nawet się z nami nie spotkała, a zaproponowała rozwiązanie, które było wbrew naszemu stanowisku. Było to dla nas dużym zaskoczeniem.
W kraju podobno demokratycznym, władza wybierana przez obywateli jest jej przedstawicielem i występuje w jej imieniu. My takiego jednak prawa radnej Jowicie Pawlak nie daliśmy, aby nas w ten sposób na siłę, wbrew naszej woli, uszczęśliwiała.
Podczas spotkania sołtysów w Trzechlu, w dniu 5 kwietnia 2017, jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko (zgodnie z wcześniejszym Państwa wnioskiem) i poinformowaliśmy Was, że dla nas najlepszym rozwiązaniem jest to co mieliśmy dotychczas, czyli rekompensatę kosztów za udział w roboczych spotkaniach sołtysów, które organizowała Gmina. Tak forma wypłat nie wywoływała konfliktów wśród społeczności, której jesteśmy przedstawicielami.
Niestety Państwa decyzja spowodowała, że co miesiąc, niezależnie czy coś robimy czy nie, będziemy otrzymywać diety, dzięki którym już dziś mamy ogromne trudności we współpracy z naszymi mieszkańcami, którzy dotychczas pracowali z nami za darmo, a teraz nawet za najmniejsze prace rzecz swojego sołectwa, domagają się płatności za wykonane usługi. Tego wcześniej nie było, a teraz staje się to nagminnym zjawiskiem. Przestrzegaliśmy Państwa przed taką sytuacją, ale nie słuchaliście nas i zrobiliście po swojemu, a teraz my zaczynamy ponosić konsekwencje Waszej decyzji.
Tym listem chcemy wyrazić nasze oburzenie i niezadowolenie faktem, że jako radni, będący naszymi przedstawicielami w Radzie Miejskiej, podjęliście decyzję bez nas, dla nas i wbrew nam. Tak się nie godzi czynić! Zapamiętamy to.

Sołtysi gminy Nowogard
(podpisy 25 sołtysów)

20170402_090154

avatar

RJZ

Redaktor