SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze

Ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości chroni przed wyłudzeniami z ich użyciem. Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jednym ze znaczących elementów Kampanii jest współpraca z Policją.

Dzięki aktywnemu wsparciu Komendy Głównej i Komend Miejskich oraz Powiatowych informacja o Systemie DZ trafia do wszystkich jednostek terenowych na terenie całego kraju, a stamtąd do każdej osoby, która zgłasza problem kradzieży dokumentów.

Schowek02

Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE działa już od trzynastu lat… Wg danych z najnowszego, 47. „Raportu o dokumentach infoDOK” z października 2021r., w czasie trwania tego projektu udaremniono ponad 97,9 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,2 miliarda złotych.

(…)

Co zrobić po utracie dokumentów?

- Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

- W przypadku kradzieży powiadomić Policję.

Gdzie zastrzegać?

- W dowolnej placówce swojego banku.

- Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualne lista znajduje się na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl). Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane automatycznie trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu DZ.

Jakie dokumenty zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa, dowód osobisty i karta płatnicza.

Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty?

Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zagubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem:

- wyłudzenia kredytów i pożyczek,

- wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia),

- kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl

 

Źródło: https://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/44962,System-DOKUMENTY-ZASTRZEZONE-chroni-nasza-tozsamosc-i-pieniadze.html

avatar

RJZ

Redaktor