Ulica Topolowa będzie oświetlona…

W czwartek, 8 marca 2018 r., burmistrz Nowogardu, Robert Czapla spotkał się z grupą mieszkańców przy ul. Topolowej.

Burmistrz rozmawiał o projekcie oświetlenia ulicy Topolowej i instalacji 10 lamp typu LED.

Zebrani mieszkańcy wypowiedzieli się o rozmieszczeniu lamp i przy okazji upomnieli się o poprawienie nawierzchni drogi. Do czasu wykonania konkretnej nawierzchni niezbędne jest tymczasowe poprawienie jej np. przy pomocy płyt typu YOMBO, bo zwykłe nasypki nie są dobrym rozwiązaniem – mówili.

P1280632 P1280640 P1280642 P1280643 P1280645 P1280647

Burmistrzowi towarzyszył kierownik Wydz. Inwestycji i Remontów UM, Adam Czernikiewicz, który powiedział o możliwości składania ofert w sprawie wykonania dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia ul. Topolowej. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej http://www.bip.nowogard.pl/ (oferty można składać do 23 marca br. w Urzędzie Miejskim). Burmistrz zapewnił, że środki na wykonanie oświetlenia już są zabezpieczone.

avatar

RJZ

Redaktor