Uwaga seniorzy po 70-ce!

 Na piątkowej konferencji prasowej premier, Mateusz Morawiecki mówił o zaleceniach dla seniorów powyżej 70. roku życia. Jednak jest ZAKAZ(!) przemieszczania się seniorów.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z nowymi ograniczeniami, nakazami i zakazami.

Premier prosi seniorów podczas gdy, w rozporządzeniu jest zakaz dla osób powyżej 70. roku życia!

Schowek01

W § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2a. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu: 1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; 3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

Schowek02

Pełna treść rozporządzenia…

 

avatar

RJZ

Redaktor