Wsparcie dla samorządów, sołectw i parafii z terenu powiatu goleniowskiego – “Granty sołeckie 2020″

 23 lipca 2020 r., w Goleniowie, w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umów w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”.

W podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Adam Fedeńczak, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz burmistrzowie, wójtowie i sołtysi z terenu powiatu goleniowskiego, które otrzymały dofinansowania.

Schowek01

Wsparcie w ramach Programu otrzymało 5 gmin, 8 sołectw i 3 parafie z terenu powiatu goleniowskiego. Otrzymane środki to pula ponad 200 tys. zł, które zostaną przeznaczone na realizację grantów m.in. nowy kompleks rekreacyjny, miejsce postojowo-rekreacyjne dla rowerzystów korzystających ze szlaku rowerowego “Równina Nowogardzka”, nowy drewniany amfiteatr pod sosnami, oraz na poprawę bazy sportowej i remonty zabytkowych obiektów. Sołectwa powiatu goleniowskiego, które otrzymały granty to:
Gmina Goleniów: Kąty
Gmina Stepnica: Bogusławie, Czarnocin
Gmina Przybiernów: Rzystnowo
Gmina Maszewo: Radzanek
Gmina Osina: Krzywice, Redło, Kościuszki
Natomiast dofinansowania na poprawę bazy sportowej otrzymają gminy: Goleniów, Nowogard, Osina, Stepnica.
Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja społeczności wiejskiej oraz kultywowanie tradycji lokalnych i promocja lokalnych walorów, co przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja projektów przyczyni się do promocji miejscowości, gminy i całego województwa.

Źródło: https://www.powiat-goleniowski.pl/aktualnosci,wsparcie-dla-samorzadow–solectw-i-parafii-z-terenu-powiatu-goleniowskiego—granty-soleckie-2020,9261.html

 

avatar

RJZ

Redaktor