Wspólny Nowogard składa projekt uchwały w sprawie obniżenia opłat za przedszkola.

Chcielibyśmy poinformować mieszkańców naszej Gminy Nowogard , że w dniu 30 sierpnia 2012 roku, złożyliśmy projekt uchwały dotyczący zmiany opłat za dzieci w przedszkolach publicznych. […]

Chcielibyśmy poinformować mieszkańców naszej Gminy Nowogard , że w dniu 30 sierpnia 2012 roku, złożyliśmy projekt uchwały dotyczący zmiany opłat za dzieci w przedszkolach publicznych. Zmiana uchwały ma na celu obniżenie opłaty za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkoli publicznych, oraz obniżenia opłaty za dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym. W naszej Gminie Nowogard funkcjonują obecnie trzy przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę. Opłata za przedszkole dla każdego dziecka wynosi tyle samo, czyli 0,17% minimalnego w wynagrodzenia za pracę. Mówiąc o opłacie mamy na myśli opłatę poza ustawowymi pięcioma bezpłatnymi godzinami.

Zmiana uchwały, jaką proponujemy zakłada obniżenie o:

25% opłaty za przedszkole na dziecko z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w przedszkolu publicznym przy ul. Poniatowskiego utworzono grupę integracyjną. Od 1 września 2012 roku do grupy integracyjnej będzie uczęszczać pięcioro dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym. W związku z faktem, iż rodzice tych dzieci na co dzień zmagają się z wieloma dodatkowymi problemami zwłaszcza finansowymi, stoimy na stanowisku, iż należy im się dodatkowa pomoc samorządu w postaci obniżenia opłaty za przedszkole.

50% opłaty za przedszkole dla drugiego dziecka w przypadku, gdy z usług przedszkoli korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje drugiemu dziecku.

75% opłaty za przedszkole w sytuacji, gdy z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny.

Opłaty nie pobiera się za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny oraz wychowujących czworo i więcej dzieci.

Opłaty nie pobiera się również za drugie dziecko z rodziny, jeśli na oboje dzieci przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny.

Z poczynionych ustaleń wynika, że do każdego z przedszkoli w naszej Gminie uczęszcza średnio po pięcioro dzieci, które jest drugim z tej samej rodziny. Zatem koszty samorządu związane ze zmianą obecnej opłaty byłyby niewielkie.

Uważamy, że w obecnej sytuacji finansowej mieszkańców, będzie to ogromna pomoc dla rodziców z Nowogardu, większość z nich szykując w sierpniu wyprawki dla swoich pociech odczuło jak wielkie są to koszty. Nikogo też nie trzeba przekonywać, że wprowadzanie takich rozwiązań jest konieczne w obecnej sytuacji demograficznej. Podobne uchwały funkcjonują w wielu miastach w Polsce i są skuteczną pomocą samorządu dla mieszkańców.

Liczymy na to, że uchwała znajdzie również jednogłośne poparcie u reszty radnych i burmistrza i zacznie funkcjonować niezwłocznie po jej podjęciu.

Michał Wiatr
Klub Radnych Wspólny Nowogard

avatar

Nadesłane do Redakcji

Autorem jest osoba podpisana pod artykułem. Jeżeli chciałbyś aby Twój artykuł znalazł się na portalu po prostu wyślij go na nasz redakcyjny adres redakcja@wnowogardzie.pl