Wyniki konkursu na najpiękniejszą elewację…

 3 lipca 2019 r., odbyło się ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu na „Najładniejszą Elewację… Roku”ogłoszonego przez burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę. Przystąpiły do niego wspólnoty mieszkaniowe, które w roku 2018 przeprowadziły remont lub termomodernizację obejmujące elewację budynku.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Krzysztof Kolibski – przewodniczący
  • Agnieszka Warkalewicz – członek
  • Paweł Krugły – członek
  • Danuta Dolega – sekretarz

dokona przeglądu i oceniła zgłoszone do konkursu budynki z uwzględnieniem ich otoczenia.

Różnice w ocenie były małe, ale w przyznanych kwotach…

P1340704 P1340706 P1340707 P1340708 P1340710 P1340711 P1340712 P1340713 P1340720 P1340721 P1340730 P1340734

Laureaci konkursu otrzymane kwoty przeznaczą na dalsze modernizacje i poprawę estetyki otoczenia ich wspólnot.

Gratulujemy kolejnym laureatom tego konkursu i wyrażamy nadzieję, że w następnych edycjach weźmie udział więcej odważnych „zawodników”.

 

avatar

RJZ

Redaktor