Wywiad z prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, Grzegorzem Szymańskim

Korzystając z obecności prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, Grzegorza Szymańskiego na uroczystym spotkaniu nowogardzkich krwiodawców, skłoniłem go do udzielenia wywiadu „bywalcom” portalu „www.wnowogardzie.pl”.

 P1430543

fot. 20 listopada 2021 r.

Co pan sądzi o tym tekście?

Wiemy wszystko już o dziurkach, tych w gitarze i szwajcarze.
{: Od butelki i w lichtarzu, w spodniach naszych i portfelu. :}

Jeszcze jedna niezbyt gruba, jest dziureczka w igle długa.
{: Jest to bardzo dobra dziurka, bo nią płynie krwi mej struga. :}

Honorowo krew dawana, bardzo dobra, bo sprawdzana.
{: Niejednemu życia doda i w tym właśnie jej uroda. :}

Dobrowolni dawcy wszędzie mają lepiej w każdym względzie.
{: Korzystają z udogodnień, mają lepiej prawie co dzień. :
}

Tekst normalny, śmieszny i zachęcający.

Honorowe krwiodawstwo rozwija się. Czy to jest wg pana taka tendencja chwilowa, czy może jednak wygląda to inaczej?

Jest tendencja zwyżkowa. Powstaje dużo klubów przy zakładach pracy i jest tendencja wzrostowa pod względem liczby nowych dawców.

 A jak jest w szkołach?

W szkołach też. W szkołach średnich mamy takie pobory krwi jak np. bardzo dużo w Stargardzie. To są akcje robione przez dyrektorów szkół z pomocą zarządu rejonowego w Stargardzie. Tam 5-6 szkół tak działa i na pobór krwi przyjeżdża Wojskowe Centrum Krwiodawstwa ze Szczecina. Natomiast w Szczecinie powstało dużo klubów honorowych dawców krwi przy zakładach pracy i przy różnych urzędach.

W województwe zachodniopomorskim, dużo jest klubów HDK?

Jest ok. 80-ciu. Widzimy taką tendencję, że młodzież nie lubi się zrzeszać w klubach i do krwiodawstwa podchodzą akcyjnie. Jest pobór, przychodzą i oddają… Klubów młodzieżowych jest mniej. Natomiasta przy zakładach jest więcej.

Jak jest z systematycznością udziału młodzieży w poborach krwi? Dokładnie co 6-8 tygodni przychodzą?

Tak. Wszystko się dzieje na terenie szkoły. Dyrektorzy są bardzo przychylni i pobór krwi jest prowadzony systematycznie. Zazwyczaj, systematycznie przychodzą ci sami krwiodawcy.

Jaka grupa krwiodawców jest najbardziej stabilna?

Można powiedzieć, że grupa 30-40-latków i grupa ok. 55-latków, którzy są, można powiedzieć, od zawsze.

Czy akcje wyjazdowe są stałą formą poboru krwi?

Punkty krwidawcze w rejonach zostały polikwidowane i niestety autobus jest podstawową formą poboru krwi w terenie. Jest 16 autobusów w każdym województwie i jeżdżą one systematycznie w umówione dni w zależności od wielkości miasta, ale zazwyczaj w każdym miesiącu. Państwowe, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobory dokonuje tylko w autokarze. Natomiast, wojskowe centrum robi to inaczej.

Co chciałby pan powiedzieć od siebie, o czymś bardzo ważnym, co powinno funkcjonować lepiej m.in. w Nowogardzie.

Coraz trudniej jest zdobyć wolontariuszy, czy młodych krwiodawców. Jest potrzeba na liderów, którzy zawsze jakoś pozytywnie wpływają na młodzież. Chodzi nie tylko o nauczycieli, ale także przedstawicieli innych zawodów i sfer życia społecznego.

Dziękuję za rozmowę i życzę zdrowia oraz spełnienia marzeń.

 ***

W działalność Polskiego Czerwonego Krzyża może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne.

Można to zrobić na 2 sposoby: można zostać członkiem PCK w ramach działalności wybranej jednostki podstawowej lub też zostać wolontariuszem zarówno w wybranej jednostce podstawowej jak i w oddziale okręgowym lub rejonowym PCK.”

Więcej… https://pck.pl/wolontariat/

 

 

avatar

RJZ

Redaktor