WZMOCNIJMY WOLONTARIAT NA TERENIE GMINY NOWOGARD

 10 października 2019 r., w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się

1. Nowogardzkie Forum Wolontariatu pod hasłem „WZMOCNIJMY WOLONTARIAT NA TERENIE GMINY NOWOGARD”.

Zebranych przywitał szkolny zespół śpiewający.

P1350872 P1350879P1350896
P1350898 P1350902 P1350906 P1350907 P1350921 P1350925 P1350928

Po wystąpieniach gości odbyła się giełda dobrych praktyk. Przedstawiciele szkół i przedszkola zaprezentowali swoje działania.

P1350930 P1350931 P1350933 P1350941 P1350942 P1350949 P1350955 P1350958 P1350963 P1350964 P1350968

W forum wzięły udział szkoły nowogardzkie (SP nr 1, 2, 3, 4, SP z: Długołęki, Orzechowa, Strzelewa), Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie i jako obserwatorzy: byli wolontariusze – absolwenci SP2, w tym: 5 uczennic z II LO w Nowogardzie oraz uczennica z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Byli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, z którymi wolontariusze z SP2 współpracują, min.: z-ca burmistrza Nowogardu, Krzysztof Kolibski; grupa wolontariuszy europejskich ze Stowarzyszenia POLITES i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie na czele z Katarzyną Michałek i Eweliną Sobecką; dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Dorota Maślana; radny pow. goleniowskiego, dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, Kazimierz Lembas; radna powiatu goleniowskiego, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Aneta Wysoszyńska; dyr. Nowogardzkiego Domu Kultury, Aneta Drążewska; nowogardzki radny, Paweł Lembas; prezes Nowogardzkiego Uniwersytetu III Wieku, Wanda Obrębska i in.

P1350885 P1350887 P1350976

Wyniki giełdy:
I miejsce, za zrealizowane działanie wolontariackie w kategorii „Najcenniejsze inicjatywy I Nowogardzkiego Forum Wolontariatu”, – Szkoła Podstawowa nr 2,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4,
III miejsce – Szkła Podstawowa w Orzechowie.
Szczególne wyróżnienie przyznano reprezentacji Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe długopisy z logo forum. Natomiast najlepsze, otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę.

Oby odbyte forum faktycznie przyczyniło się do wzmocnienia wolontariatu…

 

avatar

RJZ

Redaktor