Zaawansowanie prac w RZGO w Słajsinie

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami ruszyła pełną parą na początku tego roku. Wszystkie prace idą zgodnie z planem i jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie zakończone zostaną w terminie czyli do końca roku bieżącego.  Poniżej lista rozpoczętych i zakończonych prac na terenie RZGO:

 • Zakończono stan surowy zamknięty budynku administracyjnego
 • Trwają roboty instalacyjne wewnętrzne
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji
 • W budynku sortowni zakończono elewacje i montaż linii technologicznych do segregacji odpadów
 • Trwają prace przy układaniu okablowania energetycznego urządzeń
 • W budynku warsztatowo-garażowym, w magazynie odpadów wielkogabarytowych oraz w garażu na kompaktor zakończono montaż konstrukcji i pokrycia dachów
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji i tynków wewnętrznych
 • Zakończono stany surowe zamknięte budynków wagowego i portierni
 • Zakończono budowę zbiornika na wody opadowe.
 • Kontynuowane są prace przy budowie zbiornika na odcieki.
 • Zakończono roboty przy układaniu zewnętrznych sieci energetycznych zasilające poszczególne obiekty i oświetlenie zakładu
 • Kontynuowane są roboty na kwaterach składowania odpadów polegające na układania geomembrany i zabezpieczaniu jej geowłókniną i warstwą piasku
 • Zakończono prace przy wykonywaniu podłoży pod place i drogi wewnętrzne
 • Przystąpiono do układania nawierzchni z polbruku
 • Zakończono konstrukcje żelbetowe oraz montaż konstrukcji stalowych hali kompostowni z wentylatornią
 • Zakończono budowę biofiltra. W biofiltrze układane jest złoże biologiczne
 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze dojazdowej do zakładu
 • Trwa układanie chodnika wzdłuż drogi dojazdowej

Jednocześnie w czerwcu zakończona została rekultywacja składowiska w Słajsinie, która obejmowała: ukształtowanie bryły składowiska, kształtowanie wierzchowiny oraz nadanie właściwego nachylenia skarpom, usypanie warstwy odgazowującej i układanie na niej geowłókniny, obsypywanie warstwą gliny i nasadzenie roślinności.

Stacje przeładunkowe w Mokrawicy, Mielenku Drawskim i Świnoujściu zostały ukończone z końcem czerwca tego roku i czekają na odpowiednie pozwolenia.

avatar

Asiek