Zagrożenia w sieci…

Uczniowie klas I-III, SP 2 realizowali już kolejny raz zajęcia w ramach projektu „Bezpieczeństwo w sieci”.

Właściwe korzystanie z INTERNETU budzi dużo wątpliwości i różnych reakcji rodziców, nauczycieli oraz rówieśników dziatwy szkolnej.

Schowek01

Orientacja i rozpoznawanie zagrożeń w sieci nie są łatwe. Przygotowanie bardzo młodych ludzi do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie jest bardzo ważnym zagadnieniem.
W szkole podstawowej myśli się i robi w tym temacie dużo. Przykład poczynań widać m.in. w nowogardzkiej SP 2.
Więcej…

avatar

RJZ

Redaktor