Zaproszenie do szkoły cukrzycy

Zaproszenie          cukrzyca_nowogard
nowogard-herb

do Nowogardzkiej “Szkoła Cukrzycy”

 

Ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia, kwasica cukrzycowa – jak ich unikać? Osoba z cukrzycą w pracy. Kierowca z cukrzycą to tematy wykładu, który odbędzie się dnia 09 marca 2018 roku (piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego). Wykłady w Szkole Cukrzycy są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problemem cukrzycy pragnących pogłębić lub utrwalić swoją wiedzę o cukrzycy. Udział w wykładach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. W tej edycji szkoły zostały zaplanowane dodatkowe działania adresowane do jej uczestników w postaci bezpłatnych badań poziomu cholesterolu, trójglicerydów, hemoglobiny glikowanej HbA1c, badań w kierunku stopy cukrzycowej. Wykłady będą kończyły się losowaniem drobnych upominków wśród ich uczestników. Szkoła Cukrzycy jest ogólnopolskim projektem Federacji “Porozumienia Zielonogórskiego” i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jest kampanię na rzecz zapobiegania cukrzycy oraz propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby. Szkoła Cukrzycy w Nowogardzie jest prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Nowogardzie www.nowogard.pl, Parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie, Dziennikiem Nowogardzkim, portalem informacyjnym http://www.wnowogardzie.pl/.

Lekarzem prowadzącym Szkołę Cukrzycy w Nowogardzie jest Pani dr Marzena Kargul

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 12:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793;  również za pośrednictwem poczty internetowej e-mail cukrzycanowogard@wp.pl. Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koła Nowogard http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie tylko lekarza i zastosowanego leczenia. To przede wszystkim chory musi zarządzać swoją chorobą przy pomocy lekarza.

“Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. Joslin)

Eugeniusz Tworek
Prezes
Zachodniopomorskiego
Oddziału PSD

avatar

RJZ

Redaktor