Zawyją syreny

 10 kwietnia br., o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

Działając na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku, znak BZK-2.642.2.2019.JM w sprawie przeprowadzenia treningu funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie jednej minuty.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

 

http://www.nowogard.pl/images/bzk/KOMUNIKATY/Pismo_wojewody_o_uruchomieniu_syren_alarmowych_2019-04-05.pdf

 

 

 

avatar

RJZ

Redaktor