ZŁOTE GODY

17 kwietnia 2015 r., w Nowogardzie, w restauracji „Przystań” odbyło się uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie. Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne 50 lat, to wiele ustępstw – ale i dowodów wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i trwałej rodziny. W ostatnich latach, przy dużej liczbie rozwodów i krótkim trwaniu związków małżeńskich, obchodzenie Złotych Godów jest czymś wyjątkowym.
Kierownik USC przywitała pary i złożyła życzenia oraz przypomniała tekst złożonej przysięgi. Następnie Burmistrz Nowogardu wręczył medale od Prezydenta RP i listy gratulacyjne. Z-ca burmistrza wręczył kwiaty. Burmistrz w swoim przemówieniu pogratulował przeżycia pięknej, wspólnej drogi życia i złożył życzenia długich, pogodnych lat życia. Przybyli na tę uroczystość odśpiewali „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Po ceremonii i symbolicznej lampce szampana jubilaci zasiedli do stołu i wspominali minione lata oraz dzielili się tajemnicami długiego wspólnego życia.
Spotkanie zostało umilone wspólną zabawą.
Oto lista par obchodzących w tym półroczu Złote Gody:
Zofia i Bazyli Artemiukowie,
Janina i Władysław Bochoccy,
Danuta i Jan Bodowie,
Józefa i Władysław Grabarczykowie,
Anna i Stanisław Hercowie,
Maria i Władysław Kretkowie,
Jadwiga i Franciszek Krzakowie,
Irena i Rudolf Laskowscy,
Weronika i Stanisław Lipińscy,
Czesława i Adam Lutrowie,
Lucyna i Stanisław Łuczakowie,
Stanisława i Henryk Marcowie,
Jadwiga i Tadeusz Michalscy,
Janina i Michał Mikitiukowie,
Janina i Stanisław Plutowie,
Janina i Jan Sulwińscy,
Danuta i Albert Suryntowie,
Jadwiga i Lech Szponowie,
Sławomira i Ryszard Śmietańscy,
Genowefa i Kazimierz Tomczakowie.
Dostojnym Jubilatom gratulujemy pięknej rocznicy i życzymy dalszych szczęśliwych lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu i radości.

avatar

RJZ

Redaktor