Informator – Urzędy i jednostki organizacyjne

Poniżej zamieszczamy ważne telefony i adresy w Naszym mieście.

Urzędy i Instytucje

Urząd Miasta i Gminy Nowogard

www.nowogard.pl


Sekretariat 91 392 62 00 @
Burmistrz – Robert Czapla 91 392 62 00 @
Z-ca Burmistrza – Damian Simiński 91 392 62 01 @
Biuro Obsługi Interesanta – Iwona Tomkowicz 91 392 62 14 @
Wydział Finansowo-Budżetowy – Marcin Marchewka 91 392 62 00 @
Biuro Podatków i Opłat – Eliza Kałmuk 91 392 62 17 @
Wydział Spraw Obywatelskich – Krzysztof Kolibski
91 392 62 03 @
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego - Elżbieta Szpilkowska 91 392 62 29 @
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy – Urszula Berezowska 91 392 62 93 @
Wydział Inwestycji i Remontów – Adam Czernikiewicz 91 392 62 41 @
Wydział Gospodarki Komunalnej, MIeszkaniowej i Ochrony Środowiska - Tadeusz Fiejdasz 91 392 62 43 @
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa – Ewa Jakubcewicz 91 392 62 25 @
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Marlena Marchewka 91 392 54 64 @
Urząd Stanu Cywilnego – Danuta Wojciechowska 91 392 62 30 @
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –  Stanisław Pietrzycki 91 392 62 34 @
Biuro Informatyki i Informacji – Tomasz Zadróżny 91 392 62 08 @
Ośrodek Pomocy Społecznej

www.ops.nowogard.pl


Kierownik – Teresa Skibska ul. 3-go Maja 6B 91 392 62 89 @
Dział usług opiekuńczych 91 392 62 48 @
Dział świadczeń rodzinnych 91 392 02 00
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Kierownik – Magdalena Pędzik ul. 3-go Maja 6 91 392 59 47 @
Powiatowy Urząd Pracy
filia Nowogard

www.pupgoleniow.pl


Dyrektor – Urszula Witkowska pl. Wolności 9 91 392 13 76 @
Zarząd Budynków Komunalnych
Kierownik – Wiesław Kaliszewski ul. 700-lecia 14 91 392 62 67 @
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Wydział komunikacji w Nowogardzie

Rejestracja pojazdów pl. Wolności 9 91 579 27 02
Prawo jazdy 91 579 27 03
Licencje 91 392 18 52
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Batalionów Chlopskich 3 91 579 20 82
91 579 20 83
91 392 57 66
 

Agencja Nieruchomości Rolnych


ul. Górna 3 91 578 93 87
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
Terenowy Zespół Doradców
w Goleniowie z/s w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 67 91 392 71 75
Nowogardzki Dom Kultury

www.ndk.pl


Dyrektor ul. Plac Wolności 7 91 392 62 64 @
Sekretariat

91 392 62 83

Kino 91 392 62 62
Miejska Biblioteka
Publiczna

ul. Plac Wolności 8 91 392 62 60
Powiatowy
Inspektorat Weterynarii
w Goleniowei z/s w Nowogardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii


Zdzisław Czerwiński Plac Wolności 9 91 392 11 18
ENEA
Zakład Energetyczny Nowogard

ul. Wojska Polskiego 60 91 392 12 74
Rozdzielnia Gazu Goleniów

Serwis Eksploatacyjny Nowogard


ul.Bankowa 3 91 392 03 96
Zakład Usług Komunalnych

www.zuk-nowogard.pl

ul. 15-go Lutego 14c 91 392 15 82
Przedsiębiorstwo Usług
Wodnych i Sanitarnych

www.puwis.pl


Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ul. 700-lecia 14/2 994
Badanie wody i ścieków 91 392 74 75 @
Wywóz nieczystości ciekłych 91 392 36 77 @
Roboty inżynieryjno-budowlane 91 392 36 77 @
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 91 392 07 11 @
Czyszczenie kanalizacji i odwadnianie 91 392 36 77 @
Komisariat Policji
w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 9 91 579 23 11
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Państwowej Straży Pożarnej


ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 91 392 01 18
Samodzielny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie

www.szpital.nowogard.pl


ul. Wojska Polskiego 7 91 392 13 56 @

Przedszkola i Szkoły

Publiczne Przedszkole nr 1

www.przedszkole1.nowogard.pl


Jolanta Bielskaul. Żeromskiego 1491 392 62 86@

Publiczne Przedszkole nr 3

www.przedszkole3.nowogard.pl


Ewa Wróbel ul. Poniatowskiego 2a 91 392 62 88
Publiczne przedszkole nr 4

www.przedszkole4.nowogard.pl


Elżbieta Majchrzak ul. Kościuszki 3 91 392 62 87
Szkoła Podstawowa nr 1

www.sp1.nowogard.pl


Sebastian Szymański ul. Wojska Polskiego 67 91 392 62 70 @
Szkoła Podstawowa nr 2

www.nowogardsp2.republika.pl


Lidia Wiznerowicz-Gliwna ul. Żeromskiego 5 91 392 62 74 @
Szkoła Podstawowa nr 3

www.sp3nowogard.republika.pl


Piotr Kazuba ul. Boh. Warszawy 78 91 392 62 91 @
Szkoła Podstawowa nr 4

www.spnowogard4.edupage.org


Magdalena Zarębska-Kulesza ul. Gen. Bema 41 91 392 30 28 @
Szkoła Podstawowa w Błotnie

www.spblotno.superszkolna.pl


Tomasz Żelazowski Błotno 27 91 391 01 90 @
Szkoła Podstawowa w Długołęce
Danuta Ziółkowska Długołęka 17 91 391 04 92 @
Szkoła Podstawowa w Orzechowie
Renata Fusik Orzechowo 22 91 391 09 94 @
Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Agnieszka Forgiel Strzelewo 65 91 391 02 24 @
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
Józef Korkosz Wierzbięcin 50 91 391 07 95 @
Szkoła Podstawowa w Żabowie
Danuta Kowalczyk Żabowo 17 91 391 06 94
Gimnazjum nr 1

www.gim1.nowogard.pl


Anna Łysiak ul. Wojska Polskiego 6 91 392 62 80 @
Zespół Szkół Ogólnokształcących (gimnazjum nr2 i IILO)

www.zsonowogard.edu.pl


Leszek Becela ul. Boh. Warzsawy 78 91 392 51 07 @
Gimnazjum nr 3

www.gim3.nowogard.pl


Irena Juszczyk ul. Gen. Bema 41 91 392 32 44 @
I Liceum Ogólnokształcące

www.lo1.nowogard.ids.pl


Karina Surma ul. Wojska Polskiego 6 91 392 02 13 @
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

www.zsp.nowogard.pl


Stefan Sitkowski ul. Poniatowskiego 21 91 392 11 62 @
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

www.soswnowogard.republika.pl


Joanna Wardzińska ul. Poniatowskiego 17 91 392 01 08 @
Prywatne Liceum Ogólnokształcące

www.prywatneliceum.eu


Krystyna Olszańska-Jakubiak ul. 3-go maja 22 91 392 21 81 @
Prywatne Liceum Ogólnokształcące

i

Prywatne Policealne Studium Zawodowe

(Centrum Edukacji Zdroje)

www.zdroje.edu.pl


ul. Boh. Warszawy 78 91 392 54 94 606 477 019

 

Centrum Edukacyjne Zielona

www.zielona.mojaszkola.net


Jan Kopyciński ul. Zielona 11 91 392 66 91 @
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum Wydział Zamiejscowy w Nowogardzie

www.nowogard.cb.szczecin.pl


ul. Zielona 11

91  563  93 96

@ lub @.