List do mieszkańców karska

Szanowni Mieszkańcy Karska

W dniu 29 lutego 2012 roku Rada Miejska w Nowogardzie przyjęła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard. Przewidywał on, że w latach 2012/13 wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej Nowogard–Warnkowo, a rok później, w latach 2014/15 miała powstać sieć kanalizacyjna z miejscowości Warnkowo do Karska. Jednak zaplanowane inwestycje nie zostały zrealizowane w ustalonym czasie przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych (PUWiS). Zwłoka w realizacji wspomnianych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych spowodowana była przedłużającym się postępowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Rok 2017 przyniósł nam polubowne rozwiązanie wszelkich problemów z postępowaniem PPP i usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków będzie świadczył PUWiS. Możemy więc teraz powrócić do przyjętych w 2012 roku planów.

Niestety w ostatnim czasie, w lokalnej prasie, pojawiły się nieprzychylne komentarze odnośnie potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej w Karsku.  

Chciałbym poznać Państwa wolę i postąpić zgodnie z nią. Dlatego postanowiłem przeprowadzić konsultacje społeczne i zapytać każdego z Was, w formie ankiety, czy jest za budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karsk, czy przeciwko? W związku z tym w dniach 8 i 9 maja odwiedzą Państwa ankieterzy z Gminy, którym będziecie mogli przekazać osobiście swój głos w tej sprawie. 

Szanowni Państwo, wypełniając misję służenia społeczności naszej gminy, w trosce o jak najlepsze spełnianie Waszych oczekiwań, zachęcam do udziału w konsultacjach. Państwa zdanie będzie podstawą mojego stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany