Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lipowej

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ewidencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 niezabudowana, położona jest w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00019307/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019r. o godz. 10:00 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości – 84.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 8.400,00 zł najpóźniej do dnia 07.01.2019r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl www.nowogard.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

mapa ul.Lipowa

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany